Firmy Handlowe, sklepy - Czerwionka-Leszczyny

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
I
Miejsce
Laureaci
Sklep z majtkami Aleksandra Koszalińska
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci

Lewiatan

2020 laureat konkursu2021 laureat konkursu
8.1
Laureaci
Laureaci
Laureaci

Kwadrat

2020 laureat konkursu2020 silver2021 laureat konkursu
8.2
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci